cz   en

ČÍM MÉNĚ KREATIVNÍ NÁPAD, TÍM VÍCE PROSTŘEDKŮ JE

TŘEBA VYNALOŽIT. DRŽME SE OPAKU.

 

"Cena za umístění vašeho článku v médiích je přímo úměrná tomu, jak nudný je jeho obsah."


Public Relations
 • Krizová komunikace
 • Analýza stávajícího PR
 • Ovlivňování veřejného mínění
 • Prosazování strategických cílů prostřednictvím médií
 • Sociální média a komunikace (FB, Twitter atd.)
Politika a Poradenství
 • Tvorba politického programu
 • Profilování kandidátů
 • Mediální coaching
 • Personalistika (Výběr kandidátů)
 • Návrh a realizace politické kampaně
Marketing
 • Využívání nejmodernějších marketingových nástrojů a kanálů
 • Analýza stávajícího marketingu
 • Online Marketing (PPC, SEO, Social ads)
 • Copywriting
 • Komunikace B2B a B2C
 • Outsourcing marketingových oddělení
 • Komunikace uvnitř firmy
 • Guerilla marketing
Produkce a Design
 • Tvorba korporátní identity
 • Webdesign
 • UX
 • Kompletní videoprodukce (od reportážní kvality po profesionální filmovou)
 • Zvuková a hudební produkce
 • Nahrávání voiceoverů a tvorba znělek
 • VFX a 3D
 • Ateliérové a exteriérové focení