cz   en

BLOG JIŘÍHO DVOŘÁKA

 

 “Než mít mrtvý firemní FB profil, tak to raději nemít žádný."


« zpět na seznam článků
Proč nevěřím horoskopům a znamením?

Proč nevěřím horoskopům a znamením?

Ke konci roku 2013, když jsem ještě žádné blogy nepsal a neměl jsem ani veřejný profil, mě nějak iritovalo, jak strašně moc lidé věří horoskopům bez toho, aby cokoli věděli o astronomii, sociologii, psychologii, statistice a biologii. Začal jsem psát krátké příspěvky na toto téma. U prvních dvou ještě se mnou pár lidí diskutovalo, pak už nepsal komentáře nikdo.

Sedmý příspěvek jsem si okomentoval já sám.

Psal jsem to takto každých den, až u 13tého mě to přestalo bavit a už jsem se na to vykašlal.  Je to také z toho posledního příspěvku cítít ;-)

Každý příspěvek je nazván dle věděckého úhlu pohledu a obrázky jsou přesně takové, jaké jsem dával v té době k příspěvkům.

U příspěvku číslo 8, jsem rád, že se mi podařilo najít grafiku, která ukazuje, že vlastně žádné souhvězdí, tedy obrazce připomínající HODNĚ vzdáleně nějaké reálné či smyšlené objekty na Zemi, vůbec neexistují.  V grafice vidíte souhvězdí Orionu, které ve skutečnosti existuje jen v 2D v lidském oku, ale ve 3D realitě, ve které žijeme, vypada zcela jinak.

(1) Astronomie / 20. listopad, 2013
1393604_546820262065214_1659618963_n.jpgVýchozí předpoklady Astrologie vychází z pozemského pohledu na oblohu, z geocentrické představy o vesmíru, z předpokladu o dokonale kruhových drahách. Nebeská tělesa jsou pouhé body nebo kuličky. Astrologie nepočítá s heliocentrickým uspořádáním sluneční soustavy, nezajímají ji vzdálenosti kosmických těles od Země ani jejich hmotnosti. K sestavení horoskopu stačí poloha těles na nebeské sféře a úhly, aspekty mezi nimi, a určení čtyř základních bodů – průsečíků ekliptiky s kružnicí místního poledníku a s horizontem. Ve starověké astrologii pak záleželo na postavení sedmi těles v horoskopu, tj. Slunce, Měsíce, Venuše, Marsu, Jupiteru, Merkuru a Saturnu. Z takového neúplného a mylného obrazu vesmíru nelze přirozeně odvodit žádný validní kauzální vztah mezi vesmírem a životem člověka na Zemi.

2) Astronomie / 21. listopad, 2013
1470138_547194232027817_1025491823_n.jpgAstrologie dříve znala jen 5 planet. Přesto měla astrologie údajně stejné úspěchy tehdy, i v moderní době, kdy byly objeveny planety Uran, Neptun a Pluto (nehledě k objevení dalších planetek), se kterými se dnes při výpočtech počítá. Jak to, že dnešní předpovědi vycházejí stejně dobře jako starověké? Buď musí být alespoň jeden z výpočtů chybný, anebo na postavení nebeských těles ve skutečnosti nezáleží a výklad horoskopu je naprosto vymyšlený.

(3) Astronomie / 22. listopad, 2013
1235266_547754411971799_1578165914_n.jpgPoloha Slunce a planet vůči souhvězdím se mění a astrologové to neví. Projekce Slunce a planet se pomalu posouvá po ekliptice v důsledku precese, posunu rotační zemské osy. Vlivem precese se jarní bod od doby, kdy vznikla astrologie, přesunul ze souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb a blíží se již do souhvězdí Vodnáře. Není tedy jasné, jak mohou astrologické poučky odvozené pro polohy planet v tehdejších souhvězdích platit i pro současnost. kdy se Slunce i planety promítají do úplně jiných souhvězd

(4) Biologie / 23. listopad, 2013
1452379_548125108601396_534376191_n.jpgOsobnost člověka formuje genetika, výchova a okolí (události v životě, stát kde roste atd.) Pro astrologii je výchozí údaj datum narození. Pokud připustíme, že hvězdy mají vliv na vznik člověka tak není ani tak důležité kdy dítě opustí dělohu matky, ale kdy bylo dítě započato, tedy kdy vznikl genetický kód. Okamžik početí ovšem astrologie nemá jak z data narození zjistit.

(5) Astronomie / 25. listopad, 2013
Podle astrologů vliv planet, Měsíce a Slunce na člověka nezávisí na jejich hmotnosti a vzdálenosti od Země. V tom případě ovšem stejným způsobem na člověka působí minimálně kvadriliony hvězd a planet v pozorovatelném Vesmíru. Je-li tomu opačně a hmotnost se vzdáleností svou roli hrají, což je v souladu se všemi znalostmi o fyzikálních působeních těles, pak Měsíc, Slunce a Jupiter převáží vliv všech ostatních nebeských těles.

(6) Astronomie / 26. listopad, 2013
1471885_549132321834008_1659047936_n.jpgAstrologie předpokládá, že planety obíhají kolem Země po kruhových drahách a mají proto stále stejně silný vliv na člověka. Jenže ve skutečnosti planety obíhají kolem Slunce a jejich dráhy jsou navíc eliptické, takže se jejich vzdálenosti od Země neustále mění. Např. u Marsu je rozdíl mezi minimální a maximální vzdáleností od Země 1:7. Existuje-li kauzální vztah mezi polohou planet a jejich působením na člověka, pak musí efekt Marsu kolísat, protože síla jeho gravitace na Zemi kolísá v mezích 1:50.

(7) Astrofyzika / 27. listopad, 2013
1000365_549831781764062_1694754433_n.jpgZnáme jen 4 fyzikální síly (gravitace, elektromagnetismus, silná a slabá jaderná síla, z nichž v úvahu připadá jen gravitace, která společně s elektromagnetismem má daleký dosah, ale na rozdíl od elektromagnetismu je pouze přitažlivá. Gravitační síla je ovšem velice slabá, např. gravitační vliv Měsíce na dítě, které drží matka v náručí, je mnohonásobně menší než gravitační síla matčina těla. Někteří dnešní astrologové proto soudí, že existuje nějaká jiná, dosud neznámá síla, anebo připouštějí, že kauzální vztah mezi planetami a ději na zemi není, že jde o vztah nekauzální, čistě korelativní. Odvolávají se i na jakousi synchronicitu a na názory psychoanalytika C. Junga. Domnívají se, že tyto vztahy lze vyhledat jen psychologicky, vnitřním poznáním, intuitivně. Od klasické astrologie utíkají proto astrologové k astrologii symbolické.

              George Jirka Dvorak Kdybych se objevil v pravěku a měl člověku žijícímu v jeskyni vysvětlit fungování zapalovače došlo by ke dvěma situacím, pravěký člověk by si říkal, co to placá o butanovém plynu a křesátku, když je ani nevidím a nikdy jsem o nich neslyšel. A já bych si říkal, ty jo, jak tomu primitivovi co neví vůbec nic o ničem, ale je strašně rychlej ve vytvoření si závěrů něco vysvětlím, když nemá žádné základní znalosti. Každopádně, se vší úctou ke všem, tak si připadám, když píšu o silné a slabé jaderné síle, o elektromagnetismu a o vztahu korelativním

(8) Astronomie / 28. listopad, 2013
1425539_550256735054900_306143181_n.jpgSouhvězdí není svébytný celek. Je to náhodné seskupení projekce hvězd. Projekce proto, že kolikrát tyto hvězdy ani nejsou blízko sebe a ani měřitelně netvoří jeden celek. Je to jako když se člověk jedním okem (2D) dívá na před sebou rozmístěná světla a má pocit, že jsou všechna vedle sebe. Souhvězdím přiřazená znamení jsou jen náhodné obrazce, které někomu něco připomínají. S nimi spojované vlastnosti jsou již čiré spekulace.

(9) Praktický / 29. listopad, 2013
1470102_550665398347367_2135843511_n.jpgAstrolog, pokud chce sestavit horoskop přesný, musí znát polohu nebeských tělech v době narození klienta. Když si představíme, jak složité je i v dnešní době s moderními počítači spočítat PŘESNOU dráhu vesmírných těles, je diskutabilní s jakou přesností astrologové pracují v dnešní době, ale je zcela jasné, že přesnost výpočtů astrologů před rokem 1950 bez použití počítače a dříve dokonce i dalekohledu musela být tak moc chybná, že vlastně samotná existence astrologických výkladů z té doby dokazuje, že astrologie nefunguje.

(10) Sociologie / 1. prosinec, 2013
1453336_551369818276925_783904093_n.jpgTesty nepotvrzují platnost horoskopu. Provedeny byly stovky testů platnosti horoskopu v desítkách nejrůznějších modifikací. Byly to testy empirické, statistické i dvojitě slepé experimenty. Všechny vyzněly v neprospěch astrologie. Bylo např. zjištěno: 

 • že 90% osob považuje za pravdivý horoskop, náhodně vybraný z kalendáře, pokud je představen jako jejich osobní horoskop (Forerův efekt)
 • že lidé nepoznali svůj vlastní horoskop mezi deseti předloženými (vágní předpovědi)
 • že astrolog nedokáže přiřadit horoskop k exaktně provedenému osobnostnímu dotazníku
 • že každý astrolog z tzv. „karty zrození“ odvodí jiné vlastnosti klienta
 • že astrolog nepozná, který horoskop patří ke kterému členu z dvojice dvou extrémně odlišných osob
 • že klient popisuje horoskop jako zcela přesný popis jeho osobnosti, i když se v něm všechny pojmy změní v opak (Forerův efekt) 

atd. atd. atd.

(11) Korelace / 1. prosinec, 2013
1466023_551529308260976_1676548013_n.jpgVztah mezi hvězdami/znameními a děním na Zemi v určitých případech je, ale je pouze korelativní(http://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace), ale ne v rovině příčiny následku nebo nějakého ovlivňování. Pár příkladů:

 • Statistika nehod podle měsíčních znamení třeba dokládá, že častěji havarují lidé narození ve znamení ryb. Ve skutečnosti existuje prostě jen zvlášť hodně lidí s tímto znamením.
 • V zemědělství zas nadprůměrně často pracují střelci a skopci. Jedním z důvodů je podle odborníků to, že mnozí rodiče těchto zemědělců jsou sami zemědělci a zjevně praktikovali plánované rodičovství, takže se porod odehrál v zimních měsících.
 • Akademici se zas mnohem méně rekrutují z řad raků a panen. Tyto děti nastupují do školy krátce po svých šestých narozeninách. Bývají tedy mladší než ostatní spolužáci, což je ve vzdělání znevýhodňuje.
 • Ve znamení panny a kozoroha se rodí prý také víc fotbalistů. Může za to termín rozdělení do věkových skupin. Relativně starší děti podávají větší výkon než mladší. Lépe se kvůli tomu také prosazují, a tak zůstávají danému sportu věrné déle než méně úspěšní sportovci.

Protože znamení a narozeniny jsou na sebe napojeny, může se efekt data narození jevit jako astrologický efekt. Před námi ale leží víc než zřejmé náznaky, že máme spíš co dělat se skutečně pozemským fenoménem.

(12) Forerův efekt / 3. prosinec, 2013
330px-P._T._Barnum_-_02176a.jpgMusím znovu zmínit Forerrův efekt (cs.wikipedia.org/wiki/Forerův_efekt). Forerův efekt se uplatňuje nejen v horoskopech a věštění, ale i v pseudovědeckých testech osobnosti. Obvykle je poznáte podle toho, že když si předem přečtete výsledky, tj. charakteristiky osobnosti, v každé najdete něco, co by na vás sedělo. Kdyby v novinách zpřeházeli horoskopy, nic tragického by se nestalo.

Forer pak pokračuje, že „PROSTOMYSLNÁ OSOBA, která obdrží povrchní diagnostickou informaci, má tendenci takovou informaci přijmout, a to obzvláště pokud společenská situace, ve které se tato informace prezentuje, je významná.

(13) - Hlavní důvod / 3. prosinec, 2013

1472087_552425208171386_163612039_n.jpgPo sepsání 12 důvodů mě již přestalo bavit tyto vstupy psát. Připadám si jako bych psal 12 důvodů proč si myslím, že česká vlajka nemá černou, žlutou a zelenou barvu. A proto, ačkoliv mám ještě asi dalších 20 argumentů napíši poslední a nejhlavnější proč nevěřím horoskopům a znamením.

VŮBEC totiž nefungují! a NIKDO (odmyslím-li si pár zoufalců) je nepoužívá, protože kdyby opravdu fungovaly používaly by se:

 • v pojišťovnictví, jako majitel pojišťovny bych nutil všem klientům vystavit horoskop a dle něj pak stanovoval výši pojistky (NIKDO to nedělá)
 • investiční fondy by dle horoskopů investovaly (žádný to nedělá)
 • sázkaři by dle horoskopů sázeli (např. v tenise si udělat horoskop dvou protihráčů a dle něj sázet [tutovka!]) (NIKDO to nedělá)
 • plánovat porod dle horoskopu, porodnice by udělala 100 horoskopů kolem plánovaného dne a hodiny porodu a matka by mohla urychlit nebo zpomalit porod, aby se dítě trefilo do "lepší" konstelace hvězd (NIKDO to nedělá)
 • Recruitment vojáků, zaměstnanců, učitelů by byl prováděn dle horoskopů(NIKDO to nedělá) (ps. ještě NIKDY jsem v ŽÁDNÉM CV neviděl, že by někdo napsal své znamení, nebo, že by jej zaměstnavatel chtěl vědět)
 • přijímání studentů by bylo děláno dle horoskopů (NIKDO to nedělá)

Věřte, že opravdu všechny obory (pojišťovnictví, investice, podnikání) kde je obrovská konkurence a kde jakákoli sebemenší konkurenční výhoda, která vás byť jen o pár procentíčků posune před konkurenci je důležitá, by horoskopy OKAMŽITĚ používaly kdyby jen trošičku fungovaly. Žel, a myslím to upřímně, protože i můj život by byl jednodušší kdyby horoskopy fungovaly, nikdo seriózní NIKDE NIKDY horoskopy nepoužívá.

Závěrem

Přátelé, než mi začnete psát super informativní zprávy o tom, jak někomu ve Vašem okolí vyšla věštba, že jsou věci, kterým věda nerozumí (a Vy ano), že jste jednou měli předtuchu a ta se vyplnila, že jste měli sen o někom a pak se mu něco stalo nebo Vám zavolal druhý den, přečtěte si tento můj starší blog o tom, proč lidský mozek přemýšlí a vnímá realitu tak jak ji vnímá: http://www.entrypoint.cz/blog/proc-myslime-neobjektivne/

A věřte mi, já jsem první, který si přeje, aby to bylo tak jednoduché, že stačí zamíchat kartičky a vím co bude, nebo, že spočítám počet jedniček ve svém jméně, nebo, že se pomodlím ke Krakonošovi či Thorovi či Jelenu se zlatými parohy, a nebo jako v tomto případě, že hvězdičky na nebi mi pomohou předpovědět co se bude dít.  Byl bych za to opravdu rád, protože by to ten náš život udělalo daleko jednodušším, než neustále žít ve větší či menší nejistotě co bude dál.

 

 

 


 
 


« zpět na seznam článků